Νεανική +οικία (εν-ΤΥΠΟΣ λόγος)

 Νεανική +οικία (εν-ΤΥΠΟΣ λόγος)

(Έφηβοι 13-15 ετών)

Οι συμμετέχοντες, μέσω της πρακτικής εξάσκησης, σε επαφή με τον έντυπο λόγο, θα εισαχθούν στις βασικές αρχές της επικοινωνίας και να αναζητήσουν αυτά που τους ενδιαφέρουν. Θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα προκύψουν επικοινωνώντας τη γνώμη, την οπτική τους στους ενήλικες, κάτι που λείπει από την κοινωνία!

Σχετικά Άρθρα