Το ”διπλανό κρεβάτι”

 Το ”διπλανό κρεβάτι”

Με αφορμή την πανδημία των ημερών μας, σας παρουσιάζουμε το έργο του Μανώλη Κορρέ το οποίο μας δίνει μια θεατρική ματιά ενός θαλάμου νοσοκομείου της δεκαετίας του ’80, όπου αν τα ”διπλανά κρεβάτια” μπορούσαν να μιλήσουν θα μας έλεγαν τη σημερινή ιστορία αγάπης, αλληλεγγύης, πόνου και πραγματικότητας όπου αυτό που θα διέφερε θα ήταν μόνο τα πρόσωπα!

Σχετικά Άρθρα