ΕΞΥΠΝΗ” +οικία (Ρομποτική)

 ΕΞΥΠΝΗ” +οικία (Ρομποτική)

(‘Έφηβοι 13-15 ετών)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00 – 7.30 – 
Χώρος δράσης, Αγίου Δημητρίου 49

Η συνάντηση των επιστημών και της τεχνολογίας μέσα από σύνθετες κι απαιτητικές κατασκευές, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την ορθολογική σκέψη, την αντίληψη, την παρατηρητικότητα, την καινοτομία και το ερευνητικό πνεύμα των εφήβων.

Με τα σενάρια κλιμακωτής δυσκολίας οι μαθητές υλοποιούν και γράφουν κώδικα σε C++ και Python, μαθαίνουν πρακτικά για διάφορες έννοιες του ηλεκτρομαγνητισμού και αυτοματισμών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή ενώ παράλληλα με τη συνεργασία καλλιεργούν δεξιότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.

Σχετικά Άρθρα