Όροι Χρήσης

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα του συλλόγου μας δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απόρρητου της σύνδεσής σας.
Ο Σύλλογός μας δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν το επιβάλει ο νόμος.
Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).
Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν σας έχουμε προηγουμένως ενημερώσει για την πιθανή αυτή χρήση και εσείς μας δώσετε την άδειά σας.
Εάν έχει την άδειά σας, ο Σύλλογος μας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για:
• Να σας ενημερώνει για δράσεις και εκδηλώσεις.
• Να σας αποστέλλει η εφημερίδα του Συλλόγου (δωρεά) όπως και έντυπα για τις εκδηλώσεις και δράσεις.
• Να σας αποστέλλει ηλεκτρονικώς δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσει
Ο Σύλλογός μας μπορεί να χρησιμοποιεί μη προσωπικά στατιστικά δεδομένα (πρόγραμμα περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία κ.λπ.) προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τον ιστότοπό μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών και φίλων
Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 να λαμβάνουν την άδεια των γονέων τους πριν υποβάλλουν προσωπικά τους στοιχεία στο website.
Το website μας λειτουργεί σε ασφαλή περιβάλλον SSL.